Privātuma politika

 • 1.1. UAB "Silvera" (turpmāk - "Uzņēmums") ciena visus savu pakalpojumu pircējus,

  potenciālie klienti (kuri izmēģināja pakalpojumus, bet nekļuva par klientiem), un visi verskis.lt tīmekļa vietnes (turpmāk - "Tīmekļa vietne") apmeklētājiem (turpmāk - "Klienti"), tiesības uz privātumu un apņemas nodrošināt iesniegto un saņemto personas datu aizsardzību. Uzņēmums arī rūpējas par klientu kā datu subjektu tiesību nodrošināšanu.
  1.2. Šī privātuma politika regulē Sabiedrības klientu galvenos personas datus datu vākšanas, apstrādes un uzglabāšanas principi un kārtība.
  1.3. Lietojot Vietni, kā arī pasūtot vai izmantojot jebkādā veidā Sabiedrības piedāvātajiem pakalpojumiem un sniedzot Uzņēmumam Jūsu personas datus, Jūs piekrītat šīs Privātuma politikas noteikumiem. Klienti tiek uzskatīti pazīstami ar Privātuma politika, reģistrējoties Vietnē, Jūs atzīmējat "ķeksīti", kam piekrītat Uzņēmuma privātuma politika. Privātuma politika ir pieejama jebkurā laikā
  iepazīties, noklikšķinot uz atbilstošās saites Vietnē.
  1.4. Apstrādājot Klienta personas datus, mēs ievērojam visus piemērojamos tiesību aktus, in tajā skaitā personas dati, ko regulē ES, ADTAĮ, LR un citi piemērojamie tiesību akti aizsardzību Uzņēmumam ir piešķirts personas datu aizsardzības reģistrācijas kods 300087022.


  2. Kādi jēdzieni tiek lietoti?
  2.1. Personas dati - jebkura informācija par fizisku personu, kuras identitāte identificēts vai identificējams (datu subjekts); fiziska persona, kuras identificējama ir persona, kuras identitāte ir tieši vai netieši iespējama identificēt jo īpaši pēc personas identifikatora, piemēram, vārda un uzvārda identifikācijas numurs, atrašanās vietas dati un interneta identifikators vai pa vienam vai vairākas fiziskas, fizioloģiskas, ģenētiskas, garīgas, ekonomiskas, kultūras vai sociālās identitātes pazīmes.
  2.2. Datu subjekts - fiziska persona - Sabiedrības (tai skaitā Vietnes) klients
  apmeklētājiem), kuru personas datus Sabiedrība apkopo.
  2.3. Datu subjekta piekrišana – jebkura brīvi dota, konkrēta un nepārprotama pienācīgi informēta datu subjekta gribas izpausme ar paziņojumu vai ar nepārprotamām darbībām, kuras viņš piekrīt apstrādei attiecībā uz viņu personas dati.
  2.4. Datu apstrāde – jebkura automatizēta vai neautomatizēta nozīmē, ka tiek veikta darbība ar personas datiem vai personas datu kopām vai darbību secība, piemēram, vākšana, ierakstīšana, šķirošana, kārtošana, uzglabāšana, pielāgošana vai modificēšana, iegūšana, iepazīšana, izmantošana, izpaušana, pārraidot, izplatot vai citādi padarot tos iespējamu izmantot, kā arī savietojot vai apvienošana ar citiem datiem, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.
  2.5. Datu pārzinis - fiziska vai juridiska persona, valsts iestāde, aģentūra vai cita iestāde, kas apstrādā personas datus Datu pārziņa uzdevumā.
  2.6. Datu pārzinis - UAB "Silvera" darbojas un dibināts uzņēmums saskaņā ar Lietuvas Republikas likumi, kods 300087022, reģistrēts Savanorių g. 4 Dembava, Panevēžo rajons, Lietuvas Republika, par kuru datus vāc un glabā Juridinių personu reģistrā.
  2.7. Tiešais mārketings - darbības pa pastu, tālruni vai citiem tiešajiem līdzekļiem sazināties ar Klientu un piedāvāt preces vai pakalpojumus un/vai lūgt viņa viedokli par piedāvātās preces vai pakalpojumi, tostarp ar automatizētiem līdzekļiem.


  3. Kādi sīkfaili un kā mēs tos izmantojam
  3.1. Kas ir sīkfails - mazi faili, kas tiek nosūtīti lietotājam tīmekļa pārlūkprogrammā, un to ievieto sērfotāji, apmeklējot vietni pirmo reizi datoriem vai citām ierīcēm. Pēc tam vietne izmanto sīkdatnes, lai 
  nodrošinātu lietotājam vislabāko iespējamo vietnes izmantošanu, kad tas ir identificēts lietotāja datoram un atvieglotu piekļuvi vietnei vai tās saturam informāciju, padarot lietotājam pēc iespējas ērtāku vietnes satura pielāgošanu.
  3.2. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas Vietnē, kā arī ar Uzņēmuma saistītajās sistēmās paredzēts pienācīgi un kvalitatīvi apkalpot Klientu.
  3.3. Lai nodrošinātu Jums iespēju ērtāk un efektīvāk pārlūkot Vietni un iesniegt Noderīgiem piedāvājumiem mēs vietnē izmantojam šādas sīkdatnes: PHPSESSID (sesijas informācija), "CookieInfoScript" (piekrišana izmantotajām sīkdatnēm), _gat, _ga, _git, __utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmz (Google Analytics izmantotie sīkfaili), datr, Fr, sb, lokalizācija, reg_ext_ref, reg_fb_gate, reg_fb_ref ​​(izmantots Facebook Pixel sīkfaili) un "GPS", "PREF", "VISITOR_INFO1_LIVE", "YSC" (YouTube video saturs apraides informācija).
  3.4. Klienta tiesības atteikties no sīkdatnēm – klients var dzēst vai bloķēt daļu vai visus jūsu datoros vai citās ierīcēs saglabātos sīkfailus, aizstājot savus izmantotās pārlūkprogrammas iestatījumi. Plašāka informācija par sīkdatņu dzēšanu vai bloķēšanu var atrast pārlūkprogrammas ražotāja vietnē. Mēs pievēršam jūsu uzmanību Lūdzu, ņemiet vērā, ka, veicot šīs darbības, dažas vietnes funkcijas var daļēji vai pilnībā pārtraukt darbu un būt nepieejams. Klients saprot, ka Vietne var saturēt izmanto trešās puses (partneri, statistikas vākšanas sistēmas, sakaru sistēmas un
  utt.) spraudņi, kas arī izmanto sīkfailus, lai nodrošinātu to pareizu funkcionalitāti. Uzsveram, ka mājas lapas pārvaldnieks nekontrolē, nevar būt un nav atbildīgs trešo pušu izmantotās sīkdatnes, šo vietņu saturs un privātuma aizsardzība, ar ar ko katrā gadījumā iesakām iepazīties individuāli.


  4. Kādus personas datus mēs ievācam?
  4.1. Uzņēmums vāc un vēlāk apstrādā Klienta personas datus, kurus jūs pats jūs sniedzat, izmantojot un pasūtot pakalpojumus Vietnē vai pasūtot pakalpojumus citā veidā: vārds, uzvārds, sociālās apdrošināšanas kods (pēc izvēles), adrese, e-pasts pastu adrese, tālruņa numurs un citi dati, kas saistīti ar pakalpojuma pasūtījuma specifiku. Lūdzam ņemt vērā, ka papildus datus sniedzat pēc savas iniciatīvas, reģistrējoties un/vai Sabiedrības sniegto pakalpojumu pasūtīšana, vadīšana.
  4.2. Klienta sniegtos personas datus glabā Uzņēmums un klients sadarbības periodā (pakalpojumu sniegšanas laikā) un 10 (desmit) gadus no š perioda beigas. Datus var glabāt īsāku laiku, ja tam nav tiesiska pamata pamata.


  5. Kādiem nolūkiem un kā mēs apstrādājam personas datus?
  5.1. Uzņēmuma dati par Klientu tiks apstrādāti likumīgā, godīgā un pārskatāmā veidā veidā (likumības, godīguma un pārredzamības princips).
  5.2. Uzņēmums pakalpojumu sniegšanai apstrādā augstāk minētos Klienta personas datus pirkumu/pasūtījumu apstrādei un administrēšanai saistībā ar pasūtīšanas pakalpojumiem grāmatvedības dokumentu noformēšanai, sazinoties ar Jums par līgumsaistībām izpildes, tiešā mārketinga nolūkos (ar datu subjektu iepriekšēju piekrišanu).
  5.3. Mēs nodrošinām, ka Klienta personas dati tiek un tiks apstrādāti likumīgi, godīgā un pārskatāmā veidā, kas savākti noteiktiem, skaidri definētiem un likumīgiem mērķiem un netiek tālāk apstrādāti ar šiem mērķiem nesaderīgā veidā, atbilstoši, piemēroti un tikai tie, no kuriem nepieciešami, lai sasniegtu mērķus, kuriem tie tiek apstrādāti, precīzi un, ja nepieciešams, atjaunināti, apstrādāti kā tādi tādā veidā, lai, piemērojot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, tas tiktu nodrošināts adekvāta personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret Datu apstrādi bez atļauju vai Datu nelikumīgu apstrādi un no nejaušas nozaudēšanas, iznīcināšanas vai kaitējums (integritātes un konfidencialitātes princips).

  6. Kādas datu subjekta tiesības jums ir?
  6.1. Klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu. Piekrišanas atsaukšana neietekmē uz piekrišanu balstītu datu apstrādi, kas veikta pirms piekrišanas atsaukšanas,
  leģitimitāti. Datu subjekts par to tiek informēts pirms piekrišanas došanas. Piekrišanas atsaukšana ir tikpat vienkārša kā tās došana.
  6.2. Jums ir datu subjekta tiesības, kuras mēs īstenosim pēc saņemšanas no Klienta pieprasījums ierakstītā vēstulē, pēc adreses Savanorių g. 4, Dembava, Panevēžo rajons, un jūs pareizi pēc savas identitātes apstiprināšanas. Klientam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un kā tie tiek apstrādāti, pieprasīt ar Klientu saistīto neprecīzo personas datu labošanu, kā arī pieprasīt papildināt nepilnīgos Klienta personas datus.
  6.3. Klientam ir tiesības pieprasīt, lai Sabiedrība dzēstu ar Klientu saistīto personu datus, ja tie vairs nav vajadzīgi, lai sasniegtu mērķus, kuriem tie tika vākti vai citādi apstrādāts; atsauc piekrišanu, un Klienta apstrādei nav cita tiesiska pamata personas dati; personas dati tika apstrādāti nelikumīgi; citi regulā uz noteikta pamata; pieprasīt Sabiedrībai ierobežot Klienta personas datus apstrāde; saņemt ar Klientu saistītos personas datus, ko tie ir snieguši Sabiedrībai strukturētā, plaši lietotā un datorlasāmā formātā; arī Klientam ir tiesības lūgt Sabiedrību nodot personas datus citam datu pārzinim; nepiekrist apstrādāt saistītos personas datus (piemēram, tiešajam mārketingam vai kā citādi).


  7. Kā mēs apstrādājam personas datus tiešā mārketinga nolūkos
  7.1. Uzņēmums sazināsies ar Klientu tikai ar Klienta iepriekšēju piekrišanu un ievērojot ERĮ, ADTAĮ un nolikuma noteikumus. Mēs nosūtīsim Uzņēmumam e-biļeteni pa pastu vai tālruni un/vai interesēties par esošo pakalpojumu kvalitāti un citi saistīti jautājumi.
  7.2. Tiešā mārketinga nolūkos mēs apstrādājam šādus Klienta personas datus: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs.
  7.3. Klienta personas dati tiešā mārketinga nolūkos tiek glabāti līdz klientam atteikšanās no tiešā mārketinga paziņojumu saņemšanas (šāda atteikšanās saite ir norādīta katra nosūtītā e-pasta apakšā).


  8. Kam mēs sniedzam personas datus
  8.1. Uzņēmuma darbiniekiem ir piekļuve Klienta personas datiem tikai tad, kad nepieciešami savu pienākumu veikšanai un tikai pēc tam, kad darbinieks apņemas ievērot konfidencialitāti prasība.
  8.2. Uzņēmums var sniegt Klienta personas datus datu apstrādātājiem, kuri Sniedz Sabiedrībai pakalpojumus un apstrādā Klienta personas datus Uzņēmuma vārdā un Uzņēmuma vai Klienta labā tiesībsargājošajām iestādēm, ja tam ir tiesisks pamats pamata, citām trešajām personām ar Klienta piekrišanu. Šādi datu pārziņi ir tiesības apstrādāt Klienta personas datus tikai saskaņā ar Sabiedrības norādījumiem.
  8.3. Klienta personas dati var tikt sniegti arī, atbildot uz oficiāliem valsts pieprasījumiem institūciju un tiesas pieprasījumus, bet tikai pēc tam, kad ir pārliecinājies par šo lūgumu likumību.